kundalini yoga

Kundaliinijoogaa kutsutaan usein tietoisuuden joogaksi. Se on maanläheinen keino oppia tuntemaan itsensä ja voimavaransa tässä elämässä. Se on yksinkertaista, ja kuka tahansa ikään, kokoon tai kokemukseen katsomatta voi harrastaa sitä. Kundaliinijooga antaa avaimet tasapainoiseen elämään tässä hetkessä.

Kundaliinijoogan vaikutukset ovan mm. hermoston vahvistaminen, rauhastoiminnan tasapainottaminen ja intuition aktivointi. Kundaliinijoogaa opettaa myös elämään tietoisesti tässä hetkessä, kasvattaa itsetuntemusta ja itseluottomusta sekä auttaa kontrolloimaan mieltä ja tunnetilojen vaihteluja.


Kundalini Yoga is a dynamic technology, developed and refined over thousands of years, that provides a new level of health, consciousness and awareness. It is best known its powerful effects on a persons energy levels, hormonal balance, self awareness and stress management. The Kundalini teachings consists of tools that help unlock phsyical, mental and spiritual energy; deeply expanding potential and self understanding.

The Kundalini experience integrates physical, emotional, visceral, spiritual, neurological and perceptual facets; giving you a completely new knowing on the concept of Yourself. A consistent practice brings more capacity, confidence and effiency — in all aspects of life.